פורט הדרים

תחום: גידול ושיווק פירות הדר
סטטוס: הסתיים

חברת פורט הדרים מתמחה בגידול ושיווק של מספר זני פרי הדר.

פורט הדרים בע"מ התאגדה כחברה פרטית אשר עיקר פעילותה עוסקת בנטיעת פרדסים ומטעי פרי ועיבודם, אריזות פרי ושיווקו בארץ, ייצוא פירות הדר. תחום החקלאות מהווה את עיקר פעילות הקבוצה וכולל עיבוד פרדסים פרי ואחזקתם. ענף ההדרים מהווה אחד מענפי החקלאות הבסיסיים והוותיקים בישראל החברה מספקת שירותי נטיעה ועיבוד פרי ובכלל זה מספקת שירותי דישון, הגנת הצומח, עיבוד קרקע, ריסוס והדברה, ניהול הפרדס/המטע וקטיף.

דילוג לתוכן